Welkom

Elke pagina die je omslaat in een prentenboek, is een nieuwe wereld die opengaat. Taalontwikkeling en wereldoriëntatie gaan hand in hand. Wanneer kleuters bijleren over de wereld om hen heen, absorberen ze tegelijkertijd ook de taal die daarbij hoort.

Dit is het basisprincipe van het project 'Wereldwoorden'. In dit project ontwikkelden we een voorleesprogramma met informatieve prentenboeken voor kleuterklassen met kleuters met een taalachterstand. Elke week lezen kleuteronderwijzers een verhalend prentenboek en een informatief prentenboek rond hetzelfde thema voor, en voeren ze verwerkingsactiviteiten uit om de wereldwoorden beter te verankeren.

Enkele citaten van de leerkrachten over het project:

Ik zag de kleuters zelfzekerder worden. In het begin waren er kleuters die niet durfden praten. Ik verschoot ervan dat ze de woorden bleven opnemen en zelf gebruiken omdat ik zelf nooit zo'n moeilijke woorden zouden kiezen. Die evolutie. Die kunnen dat eigenlijk wel.

De denkspelletjes lokken heel wat interactie uit bij de kleuters, zeker bij de taalzwakke. Ze vinden het beeldmateriaal zeer grappig en willen verwoorden wat ze te zien krijgen.

De routine in het aanbrengen en uitvoeren van de verschillende activiteiten zit er helemaal in. De kleuters weten goed wat er zal gebeuren en vinden de bepaalde structuur fijn.  De kleuters vinden de boeken heel erg leuk en zijn enorm enthousiast.

Ik merk bij 2 kleuters van het kleine groepje dat ze ook binnen de grote klasgroep mondiger worden. Dat is fantastisch. Door de succeservaringen binnen de kleine groep zijn ze zelf zekerder geworden en durven ze zich meer tonen.

Op het einde van de week gebruiken de meeste kleuters actief de nieuwe woorden tijdens hun spel in de klas en met elkaar. Bv. tijdens bouwen met knex zeggen ze: "Kijk eens wat een grote stelling ik gebouwd heb". Ze leggen eveneens spontaan linken met andere boeken /prenten en verwoorden wat ze onderweg naar school gezien of ervaren hebben ivm met de magische woorden.

Het project 'Wereldwoorden' is een initiatief van ODISEE te Aalst. De aanpak van het project is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatontwikkeling in de kleuterklas. Voorlezen staat daarbij centraal.

Op deze website stellen we de materialen uit het project ter beschikking.