De mensen achter dit project

Projectleiders

Helena Taelman is de hoofdonderzoeker van dit project. Zij deed in het verleden ervaring op met de uitvoering van academisch onderzoek in het onderzoekscentrum CLIPS van de Universiteit Antwerpen, waarin ze eerst als doctoraatsstudent en later als postdoctoraal onderzoeker onderzoek deed naar de eerstetaalverwerving van het Nederlands. Helena Taelman werkt sinds 2009 als taaldocent aan de opleiding kleuteronderwijs te Aalst van ODISEE. In deze functie voerde ze praktijkgericht onderzoek uit in de projecten P-reviews en Taalklaar (School of Education KULeuven). In 2010 volgde ze een cursus bij Stichting Lezen over 'Jeugdboeken van 0 tot 6 jaar' (train the trainer). Momenteel is ze betrokken bij het PWO-project Spreken verfijnen (ODISEE) en zal ze vanaf oktober 2014 ook het project Kleuterblog (School of Education KULeuven) leiden.

Lieve Van Severen is de tweede hoofdonderzoeker van het project. Ook zij behaalde een doctoraat over eerstetaalverwerving aan het CLIPS van de Universiteit Antwerpen, en werd nadien taaldocent aan de opleiding kleuteronderwijs te Aalst van HUB-KAHO. Daarnaast is zij naast haar lesopdracht als praktijkonderzoeker actief in het PWO-project Spreken verfijnen.

 

Ondersteuning

 • Mona De Smul, studente master in de pedagogische wetenschappen: onderwijskunde, deed haar stage in dit project.
 • Evelien Gheeraert, medewerker van het Onderwijscentrum Brussel, stond mee in voor de begeleiding van de Brusselse klas.

 

De kleuteronderwijzers

 • Melyssa Cammaert
 • Griet Leye en Gwendoline Vander Beken
 • Nathalie Cobbaut
 • Els Schiettekat en Sabrina De Wint

 

Met dank aan

 • studenten logopedie van KULeuven: Elien De Brone, Erica Theys, Jana Goffin, Saartje Van der Biest
 • scriptiestudenten van de opleiding BAKO te Aalst: Sandrina De Nul, Stephanie Broodcoorens, Vicky Ver Cruysse
 • Inge Depuydt, Lies De Caluwe, Annemie Boone voor feedback bij de pilootactiviteiten
 • de stuurgroep van het project

We are grateful for the support we received from the American team of project WORLD, Sharolyn Pollard-Durodola and Jorge Gonzalez.

 

Subsidieverstrekkers

 • de provincie Oost-Vlaanderen
 • het Vlaams Fonds der Letteren