Waarom wereldwoorden?

Doelstelling

Het doel van dit project is om:

  • Door middel van voorleesactiviteiten de woordenschat en de wereldkennis van kleuters uit te breiden.
  • Werken aan verhaalbegrip, boekoriëntatie en dus ook leesplezier.
  • De mondelinge taalvaardigheid van de kleuters oefenen door denkstimulerende vragen.

Hiertoe kiezen we kwalitatief hoogstaande boeken en selecteren we in die boeken uitdagende concepten om de woordenschat en de wereldkennis van de kleuters uit te breiden. Voor kleuters met een taalachterstand voorzien we didactische ondersteuning (scaffolding) zodat ook zij deze boeken kunnen begrijpen en de uitdagende concepten kunnen verwerven.

Daarnaast willen we de kleuteronderwijzers het belang laten inzien van voorlezen voor de taalontwikkeling van kleuters. Hiertoe maken we de kleuteronderwijzers vertrouwd met voorleestechnieken om de taalontwikkeling te bevorderen, en meer specifiek de woordenschat in relatie tot de wereldkennis van de kleuters.

Doelgroep

De doelgroep zijn kleuters uit de tweede kleuterklas. Door de geleidelijke opbouw en de sterke begeleiding is deze methode erg geschikt voor kleuters met een taalachterstand voor het Nederlands. De methode is niet afgestemd op kleuters die nog helemaal geen ervaring met het Nederlands hebben. We verwachten dat ze reeds één jaar onderwijs in het Nederlands achter de rug hebben.

Oorsprong van het project

Dit project vloeit voort uit een eerder project van de School of Education KULeuven in 2013-2014, waarin dr. Helena Taelman een review maakte van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar woordenschatinterventies in de kleuterklas. Door middel van deze review maakte Helena Taelman kennis met recente didactische innovaties in voorleesprogramma's voor kleuters in het buitenland, die ze graag naar de Vlaamse en Brusselse context wou vertalen.

Een belangrijke inspiratiebron was het project WORLD. We danken Sharolyn Pollard-Durodola en Jorge Gonzalez voor de info die we over hun project kregen en de feedback die ze ons gaven.

Beperkingen

Elk project heeft beperkingen, ook deze. Zo waren talensensibilisering of ouderbetrokkenheid of STEM of .... geen focus in het project. Het is uiteraard waardevol om hier in de eigen klaspraktijk aandacht aan te schenken.

Verder hebben we ervoor gekozen om enkel de voorleesactiviteiten uit te werken. Uiteraard vormen deze voorleesactiviteiten best onderdeel van een rijk thema, waarbij de kleuters met hart, hoofd en handen het thema verkennen en uitdiepen. Deze activiteiten nodigen de kleuters uit om zelf met de inhouden uit het boek en de doelwoorden aan de slag te gaan. Verder wordt er tijdens de voorleesmomenten naar de gezamenlijke ervaringen van de kleuters tijdens deze activiteiten verwezen.