Verloop van het project

In het schooljaar 2014-2015 werd het voorleesprogramma in zes tweede kleuterklassen uitgetest. Feedback van de leerkrachten werd verzameld door middel van wekelijkse bevragingen, een eindgesprek, en een afsluitende enquête. Daarnaast gebeurden er klasobservaties. Omdat in deze fase een grondige effectstudie niet zinvol was, werd enkel de receptieve kennis van de doelwoorden bij de kleuters gemeten voor en na het voorleesprogramma, en vergeleken met een controlegroep.

De handleiding en de lesplannen op deze website zijn herwerkt op basis van de feedback van de leerkrachten.